Nasza polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności i plikach cookie

Ochrona Twojej prywatności i danych osobowych jest dla nas istotną sprawą. Szanujemy poufny charakter Twoich danych osobowych i zawsze postępujemy zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych oraz z niniejszą Polityką prywatności.

Podstawa prawna RODO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Mroczne Bractwo, Tadeusza Kościuszki 83/15, 16-400 Suwałki, KRS: 0000664555, NIP: 8442359015, REGON: 366610427 przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawią się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje:

 1. Jak zbieramy i przechowujemy dane osobowe?
 2. Jak możemy udostępniać dane osobowe?
 3. Kiedy usuniemy twoje dane?
 4. Twoje prawa
 5. Bezpieczeństwo
 6. Skontaktuj się z nami

1. Jak zbieramy i przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną. Informacje takie mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP komputera. Przetwarzamy Twoje dane do celów określonych poniżej. W przypadku, gdy gromadzimy dane osobowe za pomocą plików cookie, więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.
Wyjaśnimy teraz, jakie typy informacji przechowujemy.

1.1. Formularz kontaktowy

Aby móc odpowiadać na pytania lub komentarze za pośrednictwem formularzy kontaktowych, możemy poprosić o podanie Twojego adresu e-mail oraz opcjonalnie Twojego imienia lub ksywki. Możemy przetwarzać te dane na podstawie artykułu 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ informacje te są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie. W tym celu należy podać dane osobowe. Jeśli nie podasz w tym celu danych osobowych, możemy nie być w stanie skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

1.2. Social media

Za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniamy nasze treści naszym docelowym odbiorcom, aby móc nadal angażować się na witrynie Mroczne Bractwo w środowiskach, w których nasi docelowi odbiorcy są najbardziej aktywni. Możemy przechowywać momenty zaangażowania i zachowania, takie jak odpowiedzi na nasze treści lub wysyłane wiadomości do naszych skrzynek społecznościowych. Informacje o zachowaniach w mediach społecznościowych można powiązać z danymi o zachowaniu strony internetowej i na podstawie takich informacji możemy spersonalizować Twoje doświadczenia w naszej witrynie. Możemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Jeśli nie podasz danych osobowych w tym celu, nie otrzymamy Twoich danych i nie będziemy w stanie spersonalizować Twojego doświadczenia na naszej Witrynie.

1.3. Ciasteczka

Stowarzyszenie Mroczne Bractwo wykorzystuje pliki “cookies” (ang. ciasteczka), i inne podobne technologie, aby zbierać dodatkowe dane o użytkowaniu witryny i ulepszać nasze usługi.

Czym są pliki cookie?
Plik cookie to prosty i mały plik przechowywany w urządzeniu, na przykład w celu oferowania podstawowych funkcji strony internetowej, do zapamiętania ustawień i preferencji oraz do celów statystycznych. Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich funkcji i funkcji, które mogą być przechowywane na urządzeniach użytkowników przez różne okresy czasu: pliki cookie sesji są anulowane na końcu każdej sesji przeglądania; trwałe pliki cookie mogą trwać do określonej daty, która została wstępnie ustawiona przez ich właściciela. Oprócz plików cookie istnieją inne techniki cyfrowe do przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym. Będziemy traktować te techniki tak, jakby były ciasteczkami i jeśli wspomnimy o plikach cookie w tym oświadczeniu o prywatności, odnosimy się również do tych technik.

Jaka jest różnica między plikami cookie innych firm i stron trzecich?
Rozróżniamy własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich. Słowo “strona” odnosi się do domeny określonej w pliku cookie: stronie internetowej, która umieszcza plik cookie. Pliki cookie pierwszej strony są zarządzane przez stowarzyszenie Mroczne Bractwo i odnoszą się do domeny Mroczne Bractwo. Pliki cookie stron trzecich są umieszczane przez osoby trzecie i odnoszą się do ich nazwy domeny. Na przykład: jeśli umieścimy filmy z YouTube w naszej witrynie, zostaną również umieszczone pliki cookie z domeny YouTube.

2. Jak możemy udostępniać dane osobowe?

Stowarzyszenie Mroczne Bractwo nie udostępnia danych osobowych użytkownika podmiotom należącym do grupy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”). Nie wykorzystujemy ich do żadnych celów marketingowych. Mroczne Bractwo ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak firma hostingowa na zasadzie powierzenia, operatorzy pocztowi, organy publiczne, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

Ciasteczka mogą być umieszczane przez osoby trzecie, jak np serwis Youtube, Facebook czy też Instagram.

3. Kiedy usuniemy twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

4. Twoje prawa

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego oświadczenia o prywatności, jeśli chcesz:

 • wiedzieć, czy przetwarzamy dane osobowe i uzyskujemy dostęp do danych;
 • w celu poprawienia danych;
 • aby usunąć twoje dane;
 • aby ograniczyć swoje dane;
 • aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych;
 • dowiedzieć się jak przekazujemy Twoje dane do innej organizacji.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W każdej chwili masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

5. Bezpieczeństwo

Stowarzyszenie Mroczne Bractwo stosuje wiele środków ochrony danych, aby zapewnić poufność i nienaruszalność Twoich danych osobowych. Wykorzystujemy certyfikat SSL szyfrujący dane osobowe, wprowadzone na stronie, w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Zaszyfrowane dane w bazie pozwalają na ich odczyt jedynie adminowi posiadającemu klucz. Chroni to przed ich wykorzystaniem w przypadku kradzieży baz danych z serwera. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu, dodatkowo okresowwo zmieniamy hasła administracyjne. Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa. Istotnym elementem ochrony jest również regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania i wtyczek zbierających dane osobowe.

Serwis hostowany jest na serwerze administratora: cyberfolks.pl

Jednak, mając na uwadze charakter sieci internet, chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość występowania luk w ochronie przesyłania danych przez internet (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) oraz na fakt, iż stuprocentowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

6. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, związanych z niniejszą Polityką prywatności lub przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt na następujący adres:

Stowarzyszenie Mroczne Bractwo
16-400 Suwałki
Tadeusza Kościuszki 83/15
Polska
zarzad@mrocznebractwo.pl