Aktualne władze Stowarzyszenia

Anna Szulc — prezeska zarządu

Klaudia Ołów — wiceprezeska zarządu

Anna Domoradzka — wiceprezeska zarządu

Adrian Zdrojkowski — członek Komisji Rewizyjnej

Anna Malinowska — członkini Komisji Rewizyjnej

Oskar Mikłaszewicz — członek Komisji Rewizyjnej

Poniżej znajdziecie listę realizowanych, bądź współrealizowanych przez nasze Stowarzyszenie zadań publicznych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych należących do zadań Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr 46 BK/63 – OK/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr KS.526.8.13.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr KS.526.4.7.2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4500 zł.

W ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej – runda II, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr A/9/2019/FIO/43 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2953 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr KTP/40/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2700 zł.

W ramach konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2019-2021 realizujemy zadanie publiczne określone w umowie S.526.4.2.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.

Kwota dofinansowania:

  • 2019 – 27 500 zł,
  • 2020 – 27 500 zł,
  • 2021 – 27 500 zł.

Zadanie współrealizowane jest ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kostroma.

W ramach otartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, realizujemy zadanie określone w umowie nr KTP/28/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1900 zł.

W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2019 roku oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku na podstawie umowy POP.526.27.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 120 000 zł.

Zadanie współrealizowane jest ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kostroma.

W ramach otwartego konkurus ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr KTP/26/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2400 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, realizujemy zadanie publiczne określone w umowie nr KTP 28/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3000 zł.