W sobotę 17 sierpnia 201 9 roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Suwałkach fabularną grę terenową, w oparciu o wierzenia słowiańskie i jaćwieskie.

Wędrowcze! Przybyłeś do maleńkiej jaćwieskiej wioski, w której dzieje się coś niedobrego. Pomóż odnaleźć zaginione dziecko, rozwiąż szereg zagadek i dojdź do sedna fantastycznej intrygi!

Liczba miejsc była ograniczona ze względu na konieczność ubezpieczenia uczestników. Zgłoszeń drużyn dokonywało się poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Drużyny mogą liczyć od 2 do 6 osób. W drużynie musiała się znaleźć co najmniej jedna osoba w wieku powyżej 16 roku życia.

W Podróży szlakami Jaćwingów udział wzięło 5 drużyn: Wilki, Dziki, Jelenie, Żubry i Orły, w sumie 19 osób.

Na początku każda drużyna otrzymała racje żywnościowe i wodę, które bezsprzecznie przydały się podczas wędrówki po lasach i pustyniach naszej krainy. Śmiałkowie weszli na „suwalski Olimp”, gdzie spotkali zapłakaną matkę i dowiedzieli się o zaginięciu dziecka, znaleźli pierwsze wskazówki oraz wisiorki, przedstawiające podobizny ich klanowych (drużynowych) zwierząt.

Na trasie czekało ich wiele przeszkód, zadań i zagadek. Musieli pomóc niewieście uszyć kreację na jesienne przesilenie, odnaleźć kurhan znanego bohatera bądź znanej bohaterki, wykazać się cierpliwością i wyłowić wskazówkę pod nadzorem rybaka, porozumieć się z szaleńcem i wykazać się odwagą stąpając po nieznanym gruncie, zręcznością w polowaniu na zwierzynę oraz znajomością alchemii pod okiem wiedźmy. Jedna z drużyn pomogła także matce tworząc laleczkę dla zaginionej Sławy.

Dzielni wojownicy przeszli wszystkie czekające na nich próby i odnaleźli zagubione dziecko – Sławę. Okazało się, że w osobie Sławy skrywał się Perun, który przywitał poległych śmiałków w swojej domenie i zaprosił ich na wspólną ucztę w obecności innych bóstw…

Na koniec drużyny zostały zaproszone na biesiadę i otrzymały upominki, a każdy miał okazję wybić sobie pamiątkową monetę.

Zadanie dofinansowano ze środków zadania Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.