SMS 2019

Nasze stoisko podczas Suwalskiej Majówki Społecznej w 2019 roku

SMS 2017

Nasze stoisko podczas Suwalskiej Majówki Społecznej w 2017 roku

SMS 2018

Nasze stoisko podczas Suwalskiej Majówki Społecznej w 2018 roku